Työelämän taidot -tiimikurssi

Tulossa lukuvuonna 2020-21 (1 kurssi / 3 op)!

TO3 Työelämän taidot -tiimikurssin avulla pääset kehittämään tulevaisuudessa vaadittavia taitoja kuten organisaatio-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä rakentamaan lukiomme yhteishenkeä. Kurssi sopii erityisesti 2. vuositason lukiolaisille ja aktiivisille ykkösille.

Aluksi opiskelijat valitsevat yhden neljästä tiimivaihtoehdosta (viestintätiimi, tapahtumatuottajatiimi, tekniikkatiimi ja yrittäjätiimi)  ja tutustuvat muihin tiimiläisiin sekä tiimin tehtäviin. Tiimit tapaavat lukuvuoden ajan kaksi kertaa jaksossa ohjaavien opettajien kanssa sekä tarvittaessa. Tiimit työskentelevät enimmäkseen omatoimisesti, mutta yhteiset tapaamiset mahdollistavat myös tiimien välisen yhteistyön. Lukuvuoden viimeisessä tapaamisessa kootaan ja kommentoidaan vuoden aikana tehdyt työt. Seuraavan lukuvuoden alussa tiimit kouluttavat seuraajansa vastaaviin tehtäviin.

Kurssisuorituksen lisäksi tiimikurssista saa työtodistuksen.

1) Viestintätiimi

Tässä tiimissä opit sosiaalisen median salat markkinoimalla ja viestimällä lukion eri kanavilla (mm. verkkosivut, YouTube, Instagram ja Facebook). Tehtäviin kuuluu haastattelujen tekeminen, artikkeleiden kirjoittaminen, videoiden kuvaaminen, valokuvien ottaminen ja mainosten / julisteiden / ohjelmien taitto. Tiimin vastuulla on seuraavista tapahtumista viestiminen:

 • ykkösten ryhmäytymispäivä
 • joulujuhla
 • ylioppilasjuhlat
 • wanhat
 • taksvärkki
 • vappurieha
 • penkkarit

Lisäksi tiimi ideoi ja toteuttaa vähintään yhden oman artikkelin/videon jostain lukion muusta tapahtumasta tai ilmiöstä esim. studia generalia, opiskelijahaastattelu, ylioppilaskirjoitusvinkit jne. Yrittäjätiimi ja tapahtumatuottajatiimi voivat pyytää viestintätiimiä auttamaan markkinoinnissa, tiedottamisessa ja uutisoinnissa. Vastuuopettaja: Annele Rantavuori

2) Tapahtumatuottajatiimi

Tässä tiimissä pääset auttamaan lukiomme juhlajärjestelyissä. Tiimin vastuulla ovat seuraavat perinteiset juhlat:  itsenäisyyspäivän juhla, joulujuhla, vappurieha, kansainvälisyysjuhla ja kevätjuhla. Tehtäviin voisi kuulua mm. koristeleminen, tarjoilut, ohjelman suunnitteleminen, esiintyjien hankkiminen, esiintyminen tai juontaminen. Lisäksi ideoit ja toteutat vähintään yhden yhteishenkeä lisäävän tapahtuman. Voit valita jonkun seuraavista tai käyttää mielikuvitustasi! Vastuuopettaja:

 • ystävänpäivä
 • Halloween
 • hyväntekeväisyys- tai liikuntatempaus
 • studia generalia / paneelikeskustelu
 • väittelykilpailu
 • kierrätyspäivä
 • peli- tai elokuvailta jne.

3) Tekniikkatiimi

Tekniikkatiimin jäsenenä olet mukana järjestämässä lukion tapahtumia: itsenäisyyspäivän juhla, joulujuhla, vappurieha, kansainvälisyysjuhla ja kevätjuhla. Tekniikkatiimi toimii tapahtumatuottajatiimin tukena vastaten teknisestä toteutuksesta kuten juhlien valot, äänet tai muu tekniikka. Tapahtumia toteutetaan lukion tiloissa, mutta myös lukion ulkopuolella. Vastuuopettaja: Tom Gladh

4) Yrittäjätiimi

Mitä yrittäminen oikeasti tarkoittaa? Nyt sinulla on mahdollisuus perustaa oikea yritys. Kurssille osallistujat perustavat yrityksen ja pyörittävät sitä vähintään vuoden ajan. Kurssin ideana on tehdä yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa ja integroida yritys mahdollisesti osaksi jo alueella olevien yritysten toimintaa. Suunnittele oma tuotteesi tai tapahtumasi, markkinoi se ja myy. Yhteistyökumppaneita ovat mm. LAN tapahtuma, TAT, e-sports, A-Grid Otaniemi ja erilaiset start upit. Vastuuopettaja: Tero Mattila