Opiskelijahuolto

Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Lukion opiskelija-huoltotyöryhmä toimii yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien/vanhempien, eri viranomaisten sekä hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä vastaa osaltaan kriisitoiminnan sekä terveys- ja päihdetyön toteuttamisesta ja sen toiminta on luottamuksellista.

 

Opiskelijahuoltoryhmä

Rehtori Saila Posti-Lindström
Kuraattori Titta Mäkinen
Terveydenhoitaja Kirsi Kesti
Psykologi Minna Niinimäki
Opinto-ohjaajat Outi Kupiainen ja Sonja Oikari -> Katso lisätietoa ohjauksesta täältä!
Erityisopettaja Sonja Oikari -> Katso lisätietoa lukion erityisopetuksesta täältä!

 

Kuraattori

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät. Teemoja voivat olla myös itsenäistyminen, asuminen ja talouteen liittyvät asiat. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia.  Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Ajan voi varata elokuusta 2020 lähtien Titta Mäkiselle Wilma -viestin välityksellä, sähköpostitse titta.makinen@espoo.fi tai puhelimitse 040 6394337.

 

 

 

Psykologi

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistus, jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ihmissuhteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat, äkilliset elämän muutos- ja kriisitilanteet sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, huoltajan tukemana tai mm. terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta. Lukiopsykologilta saatava tuki on pääasiassa lyhytkestoista, käyntimäärät ja toteuttamistavat sovitaan opiskelijan kanssa. Psykologi osallistuu sovitusti opiskelijan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lukiopsykologi kirjaa asiakastiedot asiakastietojärjestelmä AURAan. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lukiopsykologina toimii Minna Niinimäki. Hän tapaa opiskelijoita sovitusti koululla. Tapaamisajan voi varata psykologilta puhelimitse tai tekstiviestinä 050 5443136, Wilma-viestillä tai sähköpostilla minna.niinimaki@espoo.fi.

 

 

Opiskeluterveydenhuolto

Ensimmäisenä opiskeluvuonna on terveydenhoitajan terveystarkastus ja toisena opiskeluvuonna on lääkärintarkastus, johon kuuluu pojilla/tarvittaessa tytöillä kutsuntoihin liittyvä ennakkotarkastus ja tällöin on mahdollista saada nuorison terveystodistus ajokorttia varten. Mahdollisista seurantakäynneistä ja -tutkimuksista voidaan tällöin sopia. Terveydenhoitaja pitää avovastaanottoa, joka sisältää myös sairaudenhoitoa sekä sairastapauksissa tarvittavan ensiavun. Varsinainen sairaudenhoito tapahtuu terveysasemalla tai yksityisellä lääkäriasemalla. Hammashuolto on 19 ikävuoteen maksuton, tarkistukset sen jälkeenkin. Opiskelijan tulee oma-aloitteisesti varata aika asuinalueensa hammashoitolasta.

Kouluterveydenhoitaja Kirsi Kesti on tavattavissa EYL:ssä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Avoaika on noina päivinä klo 12-13.  Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä tai sähköpostilla kirsi.kesti@espoo.fi.