Järjestyssäännöt ja vakuutukset

  1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on lukiolain 21§:n mukaisesti edistää lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Espoon yhteislyseon lukion johtokunta on vahvistanut alla olevat järjestyssäännöt. Lukiossa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on myös turvallisuus-, päihteiden ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ym. suunnitelmat, joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävänä ja saatavissa koululla.

Järjestyssääntöjä noudatetaan lukiossa, sen piha-alueella kouluaikana ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan lukion ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa.

2. Sisäinen järjestys

Kouluyhteisön jäsenenä noudatan hyviä tapoja ja kunnioitan kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Päihteiden hallussapito, välittäminen ja käyttö koulussa on kielletty. Pidän huolta kouluympäristön viihtyvyydestä, kiinnitän huomiota roskien lajitteluun, limupullojen palauttamiseen oikeille paikoille jne. Noudatan myös henkilökunnan antamia ohjeita. Kännykät, juomat tai syötävät eivät saa häiritä opiskelua tai työrauhaa. Kulkuvälineet (pyörät, mopot, autot jne.) jätän niille varatuille paikoille.

3. Opiskelun esteetön sujuminen

Kunnioitan toisten työrauhaa. Poissaolot selvitän heti poissaolon jälkeen. Luotettavaa selvitystä edellytetään myös 18 vuotta täyttäneeltä opiskelijalta. Lupa kaikkiin etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin haetaan loma-anomuskaavakkeella Wilmassa. Ryhmänohjaaja myöntää luvan enintään viikon mittaiseen poissaoloon, pidemmät anomukset käsittelee rehtori.

4. Turvallisuus ja viihtyvyys

En tuo kouluun teräaseita ja niihin verrattavia välineitä, joilla voi tehdä ilkivaltaa kouluyhteisön jäsenille tai koulurakennukselle. Aiheuttamistani vahingoista olen korvausvelvollinen. Olen vastuussa omista tavaroistani.

5. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Opettajat huolehtivat valvonnasta koulun alueella. Koulun ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta ja retkistä annetaan ohjeet erikseen.

Seuraamukset lukiolain 26§ mukaisesti ovat:

Opiskelijaa , joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen määräajaksi oppilaitoksesta. Opettaja voi poistaa häiritsevän opiskelijan luokasta lopputunnin ajaksi. Muita seuraamuksia lukiollamme on vertaissovittelu.

Vakuutukset

Espoon kaupunki on vakuuttanut opiskelijat tapaturman varalta. Vakuutuksella korvataan julkisen terveydenhuollon kustannukset. Lisätietoa voit lukea Espoon kaupungin sivuilta.