Erityisopetus ja muu oppimisen tuki

Erityisopettajan puoleen tulee kääntyä, jos tarvitset tukea tai opinnot eivät suju.

Erityisopettajana toimii Sonja Oikari ja hänen työpisteensä löytyy ensimmäisestä kerroksesta tilasta 1.6. Yhteydenotto onnistuu myös:

 • Wilma -viestillä
 • puhelimella 043 8269409 tai
 • sähköpostitse sonja.oikari@espoo.fi

Erityisopettaja auttaa tunnistamaan vahvuutesi ja tuentarpeesi oppijana sekä kehittämään ja tehostamaan opiskelutekniikoitasi.

 • Digitaaliset lukiseulat tehdään syksyllä ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille.
 • Varsinaiset lukitestit tehdään tarpeen vaatiessa seulatulosten jälkeen. Kutsu lukitestaukseen lähetetään nuorelle Wilma-viestillä.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Erityisjärjestelyiden toive kirjataan Wilmaan erityisopettajan toimesta, mutta opiskelijan tehtävä on tiedottaa tukitoimistaan (kuten lisäajasta) aineenopettajia.

 • Lisäaikakortin lukiomme omiin kokeisiin voi noutaa rehtorilta erityisopettajan tapaamisen jälkeen.
 • Lukilausunnon perusteella haettavia erityisjärjestelyitä on mahdollista saada ylioppilaskirjoituksiin vain, jos tukitoimet ovat olleet käytössä lukio-opintojen aikana. Tämän vuoksi lukiasioiden selvittely tulee aloittaa jo lukion ensimmäisenä vuotena.
 • Suosittelemme, että opiskelija sopii erityisjärjestelyistään kuten rauhallisesta istumapaikasta, lisäajasta ja muista oppimista tukevista keinoista jakson alussa jokaisen opettajan kanssa kahden kesken kasvotusten tai viestillä.
 • Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjen anominen tapahtuu marraskuussa kevään kirjoituuksiin ja huhtikuussa syksyn kirjoituksiin. Erityisjärjestelyhakemuksista täytyy siis sopia hyvissä ajoin erityisopettajan tai rehtorin kanssa.
 • Lisätietoa erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksiin löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta ja oppaasta.

Erityisopettaja neuvoo konsultaatiotyyppisesti erilaisia opiskelutekniikoita. Sen sijaan oppiainekohtaista tukiopetusta tulee pyytää aineenopettajlta aina, kun sille on tarve.

Lukiomme järjestää viikoittaisia kaikille avoimia tukipajoja.

5.jaksossa tukipajat ovat seuraavasti:
Etäilyn vuoksi 3.-4.jakson tukipajoista voi kysyä suoraan aineenopettajilta. Lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden opintoihin saa tukea Discordissa.
2.jaksossa tukipajat ovat seuraavasti:
 • ma klo 1430 alkaen yleinen tukea opiskeluun paja 3.6
 • ma klo 1430 alkaen ruotsin tukipaja 3.5
 • ti klo 1430 alkaen matematiikan ja luonnontieteiden paja 3.6
 • ke klo 11-13.15 äidinkielen tukipaja 4.kerroksen pikkuluokissa
 • pe klo 13.15-1430 matematiikan ja luonnontieteiden paja 3.6
1.jaksossa tukipajat olivat seuraavasti:
 • ma klo 1430 alkaen luokassa 3.6 on yleinen tukea opintoihin paja
 • ti klo 11-13.15 on äidinkielen tukipaja 4.kerroksen “pikkuluokissa”
 • ke klo 11-13.15 on ruotsin tukipaja luokassa 3.6
 • to ja pe klo 11-13.15 on matematiikan ja luonnontieteiden tukipaja luokassa 3.6

Lisäksi tarjoamme äidinkielen ja ruotsin perustaitojen kertauskursseja sekä englannin- ja ruotsinkielen tukikursseja. Kysy kurssien tarkemmista tiedoista erityisopettajalta, opinto-ohjaajilta tai aineenopettajalta.

Muista hyödyntää myös muita erilaisia opiskelutapoja ja äänikirjamahdollisuuksia:

 • Erityisopettajalta on myös mahdollista saada lukilausunnon perusteella Celian tunnukset äänikirjojen kuunteluun. Lisätietoa Celian palveluista löytyy täältä.
 • Studeon lukiokurssimateriaaleja voi kuunnella Readspeaker-nimisen puhesynteesin avulla. Lisäksi kannattaa hyödyntää “lukutikkua” ja yksinkertaistettua näkymää. Näin voit suurentaa tekstiä ja hahmotat helpommin, missä kohtaa olet lukemassa. Lisätietoa Readspeakerin käytöstä täältä!
 • Sanoma Pron Arttu-sovelluksen avulla voit katsoa videoita ja kuunnella oppikirjan (niin paperisen kuin sähköisen) tekstejä sekä lisämateriaaleja. Lisätietoa Arttu -sovelluksesta täältä!
 • Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO) järjestävät ilmaisia oppimisen tukikursseja. Lisätietoa kursseista täältä!

Tiesithän, että  erityisjärjestelyjä on mahdollista saada myös korkeakouluissa?

Erityisjärjestelyitä voi saada niin valintakokeisiin kuin opintoihin. Opiskelijan tehtävä on kuitenkin itse selvittää ajoissa minkälainen todistus tulevaan oppilaitokseen pitää olla. Joillekin korkeakouluille käy sama todistus kuin ylioppilastutkintolautakunnalle, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia omista papereista.  Pidä mielessä, että Celian palveluista löytyy äänikirjoja myös korkea-asteen opintoihin.