Erityisopetus ja muu oppimisen tuki

Erityisopettajan puoleen tulee kääntyä, jos tarvitset tukea tai opinnot eivät suju.

Erityisopettajina toimivat Antti Väistö (1.vsk) ja Sonja Oikari (2-4. vsk).Yhteydenotto Wilma -viestillä tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@espoo.fi).

Erityisopettaja auttaa tunnistamaan vahvuutesi ja tuentarpeesi oppijana sekä kehittämään ja tehostamaan opiskelutekniikoitasi.

 • Digitaaliset lukiseulat tehdään syksyllä ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille.
 • Varsinaiset lukitestit tehdään tarpeen vaatiessa seulatulosten jälkeen. Kutsu lukitestaukseen lähetetään nuorelle Wilma-viestillä.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Opiskelijan pyynnöstä erityisjärjestelyiden toive kirjataan Wilmaan erityisopettajan toimesta, mutta opiskelijan tehtävä on tiedottaa tukitoimistaan (kuten lisäajasta) aineenopettajia.

 • Lisäaikakortin lukiomme omiin kokeisiin voi noutaa rehtorilta erityisopettajan tapaamisen jälkeen.
 • Lukilausunnon perusteella haettavia erityisjärjestelyitä on mahdollista saada ylioppilaskirjoituksiin vain, jos tukitoimet ovat olleet käytössä lukio-opintojen aikana. Tämän vuoksi lukiasioiden selvittely tulee aloittaa jo lukion ensimmäisenä vuotena.
 • Suosittelemme, että opiskelija sopii erityisjärjestelyistään kuten rauhallisesta istumapaikasta, lisäajasta ja muista oppimista tukevista keinoista periodin alussa jokaisen opettajan kanssa kahden kesken kasvotusten tai viestillä.
 • Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjen anominen tapahtuu marraskuussa kevään kirjoituuksiin ja huhtikuussa syksyn kirjoituksiin. Erityisjärjestelyhakemuksista täytyy siis sopia hyvissä ajoin erityisopettajan tai rehtorin kanssa.
 • Lisätietoa erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksiin löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta ja oppaasta.

Erityisopettaja neuvoo konsultaatiotyyppisesti erilaisia opiskelutekniikoita. Sen sijaan oppiainekohtaista tukiopetusta tulee pyytää aineenopettajilta aina, kun sille on tarve. Lisäksi tarjoamme äidinkielen, ruotsin ja englannin “tukikursseja”. Kysy tarkemmat tiedot erityisopettajalta, opinto-ohjaajilta tai aineenopettajalta.

Lukiomme järjestää viikoittaisia kaikille avoimia tukipajoja. Tukipajojen aikatauluista ja paikoista tiedotetaan periodeittain lukiomme viestintäkanavissa.

Muista hyödyntää myös muita erilaisia opiskelutapoja ja äänikirjamahdollisuuksia.

 • Erityisopettajalta on myös mahdollista saada lukilausunnon perusteella Celian tunnukset äänikirjojen kuunteluun. Lisätietoa Celian palveluista löytyy täältä.
 • Studeon lukiokurssimateriaaleja voi kuunnella Readspeaker-nimisen puhesynteesin avulla. Lisäksi kannattaa hyödyntää “lukutikkua” ja yksinkertaistettua näkymää. Näin voit suurentaa tekstiä ja hahmotat helpommin, missä kohtaa olet lukemassa. Lisätietoa Readspeakerin käytöstä täältä!
 • Sanoma Pron Arttu-sovelluksen avulla voit katsoa videoita ja kuunnella oppikirjan (niin paperisen kuin sähköisen) tekstejä sekä lisämateriaaleja. Lisätietoa Arttu -sovelluksesta täältä!
 • Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO) järjestävät ilmaisia oppimisen tukikursseja. Lisätietoa kursseista täältä!

Tiesithän, että  erityisjärjestelyjä on mahdollista saada myös korkeakouluissa?

Erityisjärjestelyitä voi saada niin valintakokeisiin kuin opintoihin. Opiskelijan tehtävä on kuitenkin itse selvittää ajoissa minkälainen todistus tulevaan oppilaitokseen pitää olla. Joillekin korkeakouluille käy sama todistus kuin ylioppilastutkintolautakunnalle, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia omista papereista.  Pidä mielessä, että Celian palveluista löytyy äänikirjoja myös korkea-asteen opintoihin.