Muut kurssit ja opintojaksot

Tiesithän, että voit saada hyväksilukuja lukio-opintohin seuraavista asioista:

 • ajokortista 1 kurssi
 • hygieniapassista 1/2 kurssi
 • järjestysmieskortista 1 kurssi
 • lastenhoitokurssista (esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto) 1 kurssi
 • partiokoulutuksesta 1 kurssi
 • pitkästä isoskoulutuksesta 1 kurssi
 • sm-tason urheilusta  (2+2+1 kurssia → lomake täältä!)
 • Worddive -kielikurssista 1/2 kurssi

Toimita oppilaitoksemme ulkopuolella suoritettujen kurssien todistus kansliaan. Huolehdi, että todistuksesta käy ilmi 1) kurssin laajuus (esim. tunteina) ja 2) suoritusajankohta. Alapuolella tarkemmin muualla suoritettavista kursseista aakkosjärjestyksessä. Tietoa keskeneräisistä, menneistä ja mahdollisesta tulevista kursseista lopussa.

Diak: orientaatiokurssit ammattikorkeakouluopintoihin

Kommunikaatio ja tulkkaus (2op)

Kurssilla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan tulkkauksen lähtökohtiin.

Kurssin keskimääräinen suoritusaika on noin 3–4 viikkoa ja se on suoritettavissa 18.1.–28.5.2021 välisenä aikana. Kurssi suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina, joissa ei ole aikaan sidottua opetusta. Kurssi on maksuton toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Ilmoittautuminen kurssille tämän linkin kautta viimeistään 6.5.2021.

Kurssi merkitään avoimen AMK:n suorituksiin. Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakin tulkkausalan AMK-tutkinnoissa.

VASTUUOPETTAJAT:

Karoliina Joutsia, karoliina.joutsia@diak.fi, puh. 050 072 2198
Katri Huovinen, katri.huovinen@diak.fi, puh. 050 442 9205

Infektioiden torjunta ja aseptiikka (2op)

Opintojaksossa tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

Infotunnilla käydään läpi kurssin sisältö ja suoritus. Kurssi suoritetaan verkkotentillä, jossa on oikein–väärin-väitteitä.

Kurssi merkitään avoimen AMK:n suorituksiin. Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa.

Kurssi järjestetään 6.4.–14.5.2021 verkko-opintoina. Maanantaina 12.4.2021 klo 14-15 verkossa pidettävälle orientaatioluennolle tulee kaikkien osallistua. Kurssi on maksuton toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille Ilmoittautuminen kurssille tämän linkin kautta viimeistään 16.3.2021.

LISÄTIEDOT: Diakin avoin ammattikorkeakoulu,avoin@diak.fi ja puh. 040 509 5165. Kurssista vastaava lehtori: Karoliina Lehti, karoliina.lehti@diak.fi tai puh. 040 596 1272.

 

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin (2op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä ja ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.

Jaksoon sisältyy orientaatioluento, verkkokeskustelua ja palaute/itsearviointi.

Kurssi merkitään avoimen AMK:n suorituksiin. Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa.

Kurssi järjestetään 12.4.–21.5.2021 verkko-opintoina. Maanantaina 12.4.2021 klo 9-11 verkossa pidettävälle orientaatioluennolle tulee kaikkien osallistua. Kurssi on maksuton toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.Ilmoittautuminen kurssille tämän linkin kautta viimeistään 22.3.2021.

LISÄTIEDOT: Diakin avoin ammattikorkeakoulu, avoin@diak.fi ja puh. 040 509 5165.

 

Espoon aikuislukion kurssit

Espoon päivälukiossa opiskeleville Espoon aikuislukion opinnot ovat  pääsääntöisesti maksuttomia. Espoon aikuislukio sijaitsee Tapiolassa ja kursseja järjestetään aamuisin, päivisin, iltaisin ja verkko-opintoina.

Ilmoittautuminen:

 • aikuislukion aineopiskelijaksi ensimmäistä kertaa ja tämän jälkeen kursseille ilmoittautuminen Wilmassa
 • olet aikaisemmin ilmoittautunut aikuislukion kurssille, muttet enää pääse kirjautumaan tunnuksillasi, ota yhteyttä opintotoimistoon: espoon.aikuislukio@omnia.fi ja ilmoittautudu sitten kursseille Wilmassa
 • Espoon aikuislukion paikan päällä opiskelijaksi ja kursseille ilmoittautumiset Itätuulentie 1, 2. krs.

Ajankohtaista aikuislukiosta:

 • Espoon lukiolaiset voivat pyytää Tapiolan InfoOmniasta (espoon.aikuislukio@omnia.fi; aukioloajat toistaiseksi ma-to 9-12, pe suljettu) opintorekisteriotteen arviointien jälkeen ja saavat sen noin viikossa sähköpostiinsa tai voivat noutaa sen Itätuulenpiha 1, 1. krs

Lisätietoa:

 • omnia.fi/aikuislukio
 • opoilta ja koulun ilmoitustauluilta
 • aikuislukion kurssitarjonta on käytettävissäsi maksutta

 

Haaga-Helian maksuttomat korkeakoulukurssit lukiolaisille

Innovoi kiertotaloutta – hackathon camp

Miksi?

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Kiertotalous on yksi tärkeimmistä keinoista saada positiivisia ilmastovaikutuksia aikaan. Yhteiskunnassa on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka voivat auttaa yrityksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamissa liiketoiminnan haasteissa. Kehittämisessä tarvitaan eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä, jotka tarkastelevat tätä ilmiötä eri näkökulmista.

Mitä?

• Opit kehittämään uusia kiertotalouden ratkaisuja innovoinnin avulla

• Opit hyödyntämään kiertotalouteen ja tarinan kerrontaan liittyviä liiketoiminnan kehittämismenetelmiä

• Yritykset antavat opiskelijaryhmille innovointiin haastetehtävän, jonka avulla perehdytään yrityksen toimintaan

Opintojaksolla näet, mitä korkeakouluopiskelu on käytännössä. Saat opintojaksosta kaksi korkeakoulutasoista opintopistettä, jotka voit hyödyntää myöhemmin osana jatko-opiskeluasi. Selvitä myös omasta lukiostasi/omalta lukion opinto-ohjaajaltasi, voitko sisällyttää kurssin lukio-opintoihisi.

Milloin?

Opintojakso alkaa 8.2.2021 ja päättyy 25.3.2021:

1. Itseopiskelua verkossa 8.2.-21.3.

• Kiertotalouden perusteet (tekemällä tehtävän määräaikaan 15.2. mennessä saat paikan opintojaksolla)

• Tutustuminen toimeksiantajaan

• Kiertotalouden liiketoimintamallit

• Systeemitason innovointi

2. Innovointileiri etäyhteydellä (Teams/Zoom)

• ma 22.3. klo 9-15 JA to 25.3. klo 13-16

 

Miten?

Opintojaksolla on paikkoja rajoitutusti, joten ilmoittaudu pian mukaan!

Ilmoittautumislinkki: https://tinyurl.com/HHlukiolaiset  Lomakkeen kohtaan ”Mille opintojaksolle haluat ilmoittautua?” vastaa: Kiertotalous.

Katso lisää aiheesta: https://tinyurl.com/3AMKkiertotalous Lisätietoja tähän kurssiin liittyen: satu.harkki@haaga-helia.fi tai eeva.aarnio@haaga-helia.f

Lisätietoa ja ilmoittautuminen muuille Haaga-helian kursseille:  https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk/opiskele-korkeakoulussa-jo-lukion-aikana

JOHDATUS LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELUUN: MARKKINOINTI JA MYYNTI (2 OP)  SEL8LZ108-3002

Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti (2 op) on kurssi, jossa opiskelija pääsee tutustumaan liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun sekä markkinoinnin ja myynnin ajankohtaisiin teemoihin. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osa opinnosta tapahtuu verkossa ja osa Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean kampuksilla lähiopetuksessa. Ilmoittautuminen kyseiselle kurkistuskurssille on auki 26.1.2021 asti.

KIERTOTALOUS JA ILMASTO YRITYSTOIMINNASSA (2 OP) BUS8LH116-3001

Elämäntapamme on johtanut siihen, että planeettamme ei enää kestä nykyisiä kulutustottumuksiamme. Opintojaksolla syvennytään kiertotalouden perusteisiin osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Opit, miten yritykset ja organisaatiot voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan.

Ajankohta:  Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Satu Harkki ja Soile Kallinen

PALVELUMUOTOILUN MENETELMÄT  (2 OP) CUS8LH107-3002

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoilun keskeisiin menetelmiin ja niiden hyödyntämiseen kehitysprosessin eri vaiheissa.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Kristiina Laine ja Eliisa Sarkkinen

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA BRÄNDÄYS (2 OP) COM8LH106A-3002

Millaista sisältöä yrityksen verkkosivuilla tulee olla ja miten eri sisällöillä luodaan yrityksen brändiä? Opintojaksolla perehdytään verkkosivuston suunnittelun eri vaiheisiin ja keskeisiin sisältöihin. Kurssin jälkeen ymmärrät, miten verkkosivuja voidaan hyödyntää osana yrityksen viestintää.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Tuula Ryhänen

VERKKOKAUPAN TEKNINEN TOTEUTUS (2 OP) CUS8LH102A-3002

Verkkokaupan käyttö on valtavassa kasvussa ja sen osaajille on vahva kysyntä työmarkkinoilla. Opintojaksolla perehdytään verkkokaupan perustamiseen aina alustan valinnasta tekniseen toteutukseen.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Marko Mäki ja Tiina Koskelainen

DIGITAALISTEN PALVELUIDEN STARTTI (2 OP) DIG1TA001A-3001

Haluatko oppia luomaan digitaalisia palveluita? Opintojaksolla perehdytään verkkopalveluiden luomisprosessiin ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin. Kurssin aikana pääset toteuttamaan mobiilikäyttöliittymän HTML5:lla ja ulkoasun CSS ohjelmointikielten avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys verkkopalvelun käyttökokemuksen merkityksestä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Elina Ulpovaara

OHJELMISTOSTARTTI (2 OP) SWD1TA001A-3001

Kiinnostaako koodaus? Opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmistotuotannon kokonaiskuvaan. Kurssilla pääset toteuttamaan yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja verkkosivuille. Opintojakson suoritettuasi tunnistat ohjelmistotuotannon yleisimmät käsitteet, osa-alueet ja ohjelmistotuotantoprosessin keskeiset vaiheet.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Markku Ruonavaara

RUOTSIN LIIKEKIELI (5 OP) SWE4LS201A-3019 JA SWE4LS201B-3019

Opintojakso voidaan usein hyväksilukea osaksi kauppatieteiden tai liiketalouden korkeakouluopintoja.Valmistaudu ruotsin ylioppilaskirjoituksiin ja suorita korkeakouluopintojen pakollinen virkamiesruotsi jo lukioaikana! Opintojaksolla tutustutaan työelämän ajankohtaisiin aiheisiin ja artikkeleihin sekä harjoitellaan kielenkäyttöä mm. lyhyiden esitysten ja keskusteluharjoitusten avulla.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin alkaen 21.11.2020 ja päättyen 16.1.2021 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Marketta Keisu

JOHDANTO SAKSANKIELISEEN TYÖYMPÄRISTÖÖN (2 OP) GER8LS250-3001

Millainen on saksankielinen työympäristö? Mitä tulee huomioida, kun on vuorovaikutuksessa saksankielisten työkumppaneiden kanssa? Mitkä ovat mahdolliset haasteet ja ratkaisut?
Työelämässä viestintä ja kommunikointi ovat keskeisessä asemassa. Onnistuneeseen viestintään tarvitaan paitsi kielitaitoa myös kulttuurintuntemusta. Vahva kulttuurintuntemus antaa sinulle etulyöntiaseman kansainvälisillä työmarkkinoilla ja työtehtävissä. Kurssilla syvennytään saksalaisen työympäristön käytänteisiin ja sanastoon.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin 7.11. – 12.12.2020 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Sirpa Bode

JOHDANTO RANSKANKIELISEEN TYÖYMPÄRISTÖÖN (2 OP) FRE8LS250-3001

Millainen on ranskankielinen työympäristö? Mitä tulee huomioida, kun on vuorovaikutuksessa ranskankielisten työkumppaneiden kanssa? Mitkä ovat mahdolliset haasteet ja ratkaisut?  Työelämässä viestintä ja kommunikointi ovat keskeisessä asemassa. Onnistuneeseen viestintään tarvitaan paitsi kielitaitoa myös kulttuurintuntemusta. Vahva kulttuurintuntemus antaa sinulle etulyöntiaseman kansainvälisillä työmarkkinoilla ja työtehtävissä. Kurssilla syvennytään ranskankielisen työympäristön käytänteisiin ja sanastoon.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin 7.11. – 12.12.2020 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Catherine Metivier

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Eläinlääketieteen verkkokurssi: Mato-oppia eläimen omistajalle (2 op=1 kurssi) perehdyttää kotieläinten loisten saloihin.

Kurssilla perehdytään suomalaisen koiran, kissan ja hevosen suolistomatoihin eläimen omistajalle sopivassa laajuudessa, mutta kuitenkin akateemisella otteella. Opiskelijalta ei edellytetä edeltävää eläinlääketieteellistä osaamista. Tutustumiskurssi sopii kenelle tahansa eläimen omistajalle tai eläinten parasitologiasta (eli loisopista) kiinnostuneille. Opetus käynnistyy 8.2.2021 ja ilmoittautuminen on käynnissä. Kurssi järjestetään kokonaan verkko-opetuksena (luennot+ryhmätyöskentely). Hinta 30,-. Lue lisää eläinlääketieteen tutustumiskurssin opinto-ohjelmasta. Tästä linkistä voit myös ilmoittautua kurssille!

Tutustu muihin erityisesti yliopisto-opinnoista kiinnostuneille suunnattuihin tutustumiskursseihin Avoimen yliopiston sivuilla.

Eriar­voi­suu­den mo­net muo­dot. Tu­tus­tu­mi­nen yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen oh­jel­man tie­tee­na­loi­hin, 1 op

Tu­tus­tu­mis­kurs­si var­hais­kas­va­tuk­seen: Vuo­ro­vai­ku­tus ja laa­ja teks­ti­kä­si­tys, 2 op

Ruo­ka 1.0 verk­ko­kurs­si, 2 op

Elintarviketieteen tutustumiskurssilla pääset soveltamaan käytäntöön biologian, kemian, fysiikan ja terveystieteiden osaamista!

Tie­to­ko­neen toi­min­nan pe­rus­teet, 2 op

Helsingin seudun kesäyliopiston abiturienttikurssit

Kursseja järjestetään ennen kevään ja syksyn yo-kokeita. Lue lisää kursseista täältä: https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/abiturienttikurssit-fi/

Laurea AMK verkkokurssit ja kurkistuskurssit

Digitaalinen markkinointi tutuksi! -verkkokurssi (2 op)

Lue lisää kurssin esitteestä!
LAUREA Digimarkkinointi tutuksi

Ohjelmistorobotit tutuiksi! -verkkokurssi (2 op)

Lue lisää kurssin esitteestä!
LAUREA Ohjelmistorobotit tutuksi

Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op

·         Opinnon ajoitus: 1.1.-31.5.2021​

·         Haku loppuu: 30.4.2021

Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op

·         Opinnon ajoitus: 29.1.-6.6.2021​

·         Haku loppuu: 9.5.2021

Kurkistuskurssi: Lastentaudit 1 op (sopii sairaanhoitajaopinnoista kiinnostuneille)

·         Opinnon ajoitus: 11.1.- 31.5.2021​

·         Haku loppuu: 1.5.2021

Kurkistuskurssi: Sisätaudit ​1.5 op (sopii sairaanhoitajaopinnoista kiinnostuneille)

·         Opinnon ajoitus: 11.1.- 31.5.2021​

·         Haku loppuu: 1.5.2021​

Kurkistuskurssi: Yrittäjyys osana uraa 1-5 op

 • Yrittäjyyden opinnot ovat alasta riippumattomia. Opinnoissasi voit suorittaa erilaisia osa-kokonaisuuksia, min. 1 op ja max. 5 op. Opinnon ajoitus: 1.1.- 31.7.2021. Haku loppuu: 30.5.2021.

Eettisen hakkeroinnin kurssi- Hack with Espoo

Kurssin tavoitteena on perehdyttää ja opettaa opiskelijalle eettisen hakkeroinnin periaatteita. Kurssilla luodaan katsaus tietoturvatestauksen ja hakkeroinnin tulevaisuuteen. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yleisimpiin haavoittuvuuksiin sekä oppii käyttämään yleisiä tietoturvatestauksessa käytettäviä työkaluja. Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tietoliikenteen turvallisuuden perusteista, ja haluaisit tietää enemmän esimerkiksi  internetin verkkopalveluiden toiminnasta ja tietoturvasta.

Arviointi ja laajuus: hyv-hyl

Espoon työväenopiston kurssit

Espoon lukioiden opiskelijat saavat tietyt Espoon työväenopiston kurssit hyväksiluettua omassa lukiossaan. Tarkoituksena on, että työväenopisto tarjoaa mielekkäitä ja hyödyllisiä mahdollisuuksia, joita lukiot itse eivät järjestä. Kurssit eivät korvaa lukion pakollisia kursseja, vaan ovat soveltavia kursseja halukkaille ja kiinnostuneille. Lisätietoa eri kursseista työväenopiston nettisivuilta ja Espoon työväenopiston opinto-ohjaaja Taru Heikkiseltä ( taru.heikkinen@omnia.fi ). Tutustu kursseihin osoitteessa www.ilmonet.fi. Siellä ovat tarkemmat tiedot esimerkiksi sisällöistä opetuspaikoista, opettajista ja kurssimaksuista. Helpoiten löydät kurssin kurssinumerolla (E-alkuinen numerosarja, esim. E181292). Vaikka kurssi olisi täynnä, kannattaa ilmoittautua jonoon, sillä voit saada peruutuspaikan.

Helsingin yliopiston avoimia kursseja

Opintoja on tarjolla mm. lääketieteestä, kasvatustieteestä, valtiotieteistä ja oikeustieteistä. Lisätietoa eri kurssimahdollisuuksista lukiolaisille täältä !

Tiestithän, että lähes kaikkien tiedekuntien kandiohjelmista on tarjolla opintoja Avoimessa yliopistossa. Monelta tieteenalalta ja opintosuunnalta on tarjolla perus- ja aineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös viestintä- ja kieli- sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmia, ja opintosuoritukset kirjataan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia (15 euroa/opintopiste).

Myynnin verkkokurssi

Helsingin yliopiston professori Petri Parvisen Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva (maksullinen) verkkokurssi. Parantaa myyntivalmiutta ja päivittää myyntiosaamisen tähän päivään. Päätavoitteina myyntityössä innostuminen ja omien tehokkaiden myyntitapojen löytäminen. Soveltuu tutkitusti kaikenlaisille myyntiosaamistaan kehittäville ammattilaisille. Henkilökohtainen, paikkariippumaton ja mobiilioptimoitu kurssi – opiskele missä haluat ja millä laitteella tahansa. Määrittele oma tahtisi oikealla kurssin kestolla.

Sisältää: 5 osiota, joissa 10 aihetta, 36 videota, 10 tietopakettia ja 9 minicasea. Treenattava tentti. Kurssi on 6 op laajuinen. Suorituksesta saa yliopistotasoisen tutkintotodistuksen.

Lisätietoa: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Myynnin-verkkokurssi

Poikkitieteellinen ympäristötalustieteen perusteet -kurssi

 • Soveltaa talousteoriaa ilmastonmuutoksen hillintään, vesien suojeluun, sekä muihin ympäristöön liittyviin teemoihin kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä talouskasvun ja ympäristön väliseen suhteeseen.
 • Yhdistää maantieteen ja yhteiskuntatieteen oppiaineet ja voi tukea valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin. Tämän kevään ylioppilaskirjoitusten maantieteen kokeessa olivat kurssilla esillä olevista teemoista esillä Itämeren ravinnekuormitus ja talous sekä ilmastonmuutos.
 • Opettajana toimii Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori, Suomen Ilmastopaneelin ja Itämeripaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.
Lisätietoa:

 

Tutustumiskurssi kasvatustieteisiin varhaiskasvatukseen: vuorovaikutus ja laaja tekstikäsitys

Tiedot kurssista löytyvät täältä https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk726a/138095884 Opinnot avaavat moninaisia viestinnällisiä ja kielellisiä resursseja, joita voidaan käyttää, hyödyntää ja tulkita erilaisissa varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakso on suunnattu lukiolaisille.

Opinnot maksavat 15 euroa/opintopiste eli yhteensä 30 euroa.

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä

Lue lisää täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk202a/138946670

Ilmoittautua voi ajalla 25.10.20.-15.3.21. Kurssisivut avautuvat 9.12.20.

Opinnot maksavat 30 euroa.

HUMAK kurkistuskurssit

2op vastaa n. yhtä lukiokurssia, ja opinnot hyväksiluetaan sinulle myös myöhemmin tutkintoosi jos aloitat opinnot Humakissa.

Kurssit ovat lukiolaisille maksuttomia.

Ilmoittautua voit tästä linkistä: https://elomake.humak.fi/lomakkeet/295/lomake.html

Jyväskylän avoimen yliopiston opintotarjontaa lukiolaisille

Katso lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille

3AMK ja Talous ja nuoret sekä TAT yhteistyö; kurkistuskurssi lukiolaisille

Koodarikursseja/ yhteistyössä AMK:ien kanssa

Metropolia, Hamk, Haaga-Helia, Xamk ja Laurea tarjoavat lukiolaisille maksuttomia koodarikoulutuksia. Kurssit ovat verkkopohjaisia virtuaalikursseja ja ne voi aloittaa milloin vain. Lukiolainen voi ilmoittautua mm. näille kursseille:

 • Ohjelmoinnin perusteet (Java), 3 op
 • SQL ja relaatiotietokannat, 3 op
 • Python-ohjelmointi, 3 op
 • C-ohjelmointi, 3 op
 • C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

2op = 1 lukiokurssi, eli voit kerryttää näillä kursseilla lukiokurssejasi.

Huom! Metropolian AMKoodari -koulutukset ovat täysin verkkokoulutuksia.

Tarkempia tietoja sekä ilmoittautuminen Metropolian sivuilla.

 

Tekoälykurssi: Elements of Artificial intelligence free online course

Elements of AI on Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteistyössä tehty ilmainen tekoälyn verkkokurssi. Kurssi (https://course.elementsofai.com/fi/ ) kuudesta osasta, joiden suorittamiseen menee noin 6 viikkoa (n. 30h). Osat koostuvat tekstistä (teoriaa ja esimerkkejä), kuvista (havainnollistaminen) sekä tehtävistä (monivalinta, avoin tekstikenttä ja vertaisarviointi). Ohjelmointitaitoja ei vaadita. Matematiikan osaamisesta ja ongelmanratkaisutaidoista on hyötyä kurssin suorittamisessa. Kurssissa on esimerkiksi hieman todennäköisyyslaskentaa. Materiaalissa on kuitenkin selkeät ohjeet kaikkiin laskuihin.

Lukiossa kurssia on aiemmin tarjottu englannin kurssina. Nykyään kurssin voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Kurssi sopii myös esimerkiksi matematiikan soveltavaksi kurssiksi tai teemaopintoihin. Kurssi on ainerajat ylittävä ja soveltaa tietoa eri aihealueilta. Opiskelija saa kurssin suoritettua, kun hän on tehnyt 90% tehtävistä, joista 50% on oikein. Tästä saa sertifikaatin ja hyväksiluettua 2 opintopistettä yliopistoon. Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan.

Kurssin sisältö:

 • Mitä tekoäly on?
 • Ongelmanratkaisu tekoälyn avulla
 • Tekoälyn käytännön sovellukset
 • Koneoppiminen
 • Neuroverkot
 • Tekoälyn vaikutus

Kurssin suoritettua opiskelija:

 • ymmärtää tekoälyn keskeisimmät vaikutukset
 • pystyy arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti
 • osaa keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on
 • osaa kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn

Building AI

Building AI is for anyone who wants to improve their AI-related vocabulary and skills, including non-programmers and people who can program in Python. By taking the course, you’ll learn more about what makes different AI methods possible and where and how these methods can be applied in real life. As a result of this course, you will be able to craft your own AI idea and present it in an understandable format.

Kurssi on suoritettavissa osoitteessa https://buildingai.elementsofai.com/ . Kurssimateriaali on englanniksi.

Starting Up

Idea kurssista syntyi yrityskiihdyttämö Kiukaan opiskelijajäsenten keskuudessa, ja se on toteutettu yhteistyössä pääomasijoitusrahasto Maki.vc:n, Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Programin, sekä teknologiayritys Reaktorin kanssa.

Starting Up -verkkokurssi kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot ja kurssi on suoritettavissa osoitteessa http://starting-up.org. Kurssimateriaali on englanniksi.

Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille myönnetään Aalto-yliopiston puolesta 2 opintopistettä kurssin suorittamisesta.  Lukiolainen puolestaan saa kyseisestä kurssista yhden soveltavan lukiokurssin.

Hygieniapassikurssi

Kaikki elintarvikkeiden parissa yli kolme kuukautta työskentelevät, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tarvitsevat Suomessa hygieniapassin. Koulutuksessa käydään läpi hygieniatestissä vaadittavat osa-alueet kuten mikrobien toiminta, omavalvonta, hygieeniset työtavat ja henkilökohtainen hygienia elintarviketyössä. Hygieniapassikursseja järjestää pitkin vuotta esimerkiksi Omnia.

Ilmailukurssi

Kurssin ensisijainen tavoite on antaa mahdollisimman realistinen kuva lentäjän työstä ja arjesta. Kurssilla tutustutaan  liikennelentäjän, sotilaslentäjän, rajavartiolentueen lentäjän ammattiin harrastuslentämistä unohtamatta. Myös muita ilmailualan ammatteja sivutaan. Kurssi antaa hyvän kuvan siitä, olisiko ilmailuala sinun tulevaisuuden ammatti. Ilmailukurssi järjestetään 4. jakson aikana Haukilahden lukiolla ja kurssille voi osallistua kaikki Espoon lukiolaiset.

Huom! Kurssin hinta on 110 euroa. Kurssi sisältää myös mahdollisuuden lentää itse pienkonetta ammattilennonopettajan kanssa noin 100 euron lisäkorvausta vastaan. Lento toteutetaan kurssin päätyttyä tai säistä johtuen keväällä huhti- toukokuussa.

Lisätiedustelut ja ilmoittautuminen tammikuun 2019 loppuun mennessä kai.vallineva@gmail.com

Lentolupakurssi

Opiskele yksityislentäjän lupakirja lukiossa. Lupakirja on ensimmäinen askel kohti mielenkiintoista uraa tai antoisaa harrastusta ilmailun parissa ja toimii hyvänä ponnahduslautana ilmailualan eri ammatteihin. Lentolupakurssi teoriatunteineen (PPL lupakirja) järjestetään Haukilahden lukiolla 5. jakson aikana. Kurssille voi osallistua kaikki Espoon lukiolaiset ja opinnot luetaan osaksi lukio-opintoja.

Huom! Kurssin ikäraja on 16 vuotta ja hinta noin 12 000 euroa. Tarkempi hinta selviää tammikuussa.

Lisätiedustelut  kai.vallineva@gmail.com

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoidon kurssi

Kurssiin sisältyy harjoittelu lapsiperheessä (9h) ja oppimispäiväkirja (18h). Kurssista on mahdollisuus saada yksi soveltava lukiokurssi. Kurssin käytyäsi voit hakeutua MLL:n hoitajaksi ja tehdä satunnaista palkallista lastenhoitotyötä perheissä opiskelujesi ohessa. kurssista todistuksen, josta voi olla hyötyä jatkossa kesätyönhaussa, aupairiksi hakeutumisessa ja jatko-opinnoissa. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Midnightrun -juoksukurssi

Harjoittelusta, juoksupäiväkirjan pidosta ja tapahtumaan osallistumisesta (=10km juoksusta) saa liikunnan soveltavan kurssin laajuldeltaan 0,5 kurssia. Kurssisuoritusta varten tulee tehdä minimissä 10 juoksuharjoitusta, jotka tulee taltioida sports tracker ohjelmaan (navigointi päällä, yleinen jako). Juoksupäiväkirja tulee palauttaa ennen juoksutapahtumaa liikunnanopettaja Titti Lindströmille.

Ilmoittautuminen juoksukurssille on kaksivaiheinen:

 1. Titille Wilma -viestillä
 2. nettisivujen kautta tapahtumaan  ilmoittautuminen, maksu (44e) ja muut siihen liittyvät asiat (kuten juoksupaidan nouto, ajanottosiru yms.) opiskelija hoitaa itse.

HUOM! Opiskelija, joka on osallistunut tapahtumaan viime vuonna, voi hyvin osallistua myös tänä vuonna 🙂

MPK:n Nuorten turvakurssi

Nuorten turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta lisäävä kurssi. Kurssien tavoitteena on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kurssi toteutetaan kerran syksyllä ja keväällä.

 • Kurssi koostuu neljästä tai viidestä luentoillasta, joista jokainen kestää kaksi tuntia sekä varuskuntaviikonlopusta Santahaminassa.
  • Luentojen aiheina ovat esimerkiksi poliisin toiminta, pelastuslaitoksen toiminta, tullin toiminta sekä puolustusvoimat.
  • Varuskuntaviikonlopun aikana yövytään maastossa ja kasarmilla, varustuksesta ja ruokailusta huolehtii Puolustusvoimat. Ohjelmassa on mm. Pasi-ajelua, tutustumista Puolustusvoimien ja Rajavartioston toimintaan sekä paljon muuta käytännön tekemistä.
 • Kurssi vastaa yhtä lukion soveltavaa kurssia  (=teemaopintojen 3. kurssia).
 • Kurssista suoriutuu normaalin kunnon omaava nuori. Sairaana tai loukkaantuneena kurssille ei voi osallistua.
 • Kurssi on osallistujalle maksuton lukuunottamatta mahdollista pientä materiaalimaksua.
 • Apukouluttajaksi? Jos olet aikaisemmin ollut mukana turvakurssilla ja haluat mukaan apukouluttajaksi, laita siitä sähköpostia sami@phyk.fi .
 • Lisätietoja kurssista löydät osoitteesta https://www.nuortenturvakurssi.fi/

Metropolian “kurkistuskursseja” lukiolaisille

Katso lisätietoa täältä: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/lukiolaisille