Jatko-opinnot

Milloin yhteishaut ovat?

Kevään 2021 hakuaikataulu

Vuonna 2021 korkeakouluhin järjestetään kolme yhteishakua. Hakuajat päättyvät viimeisenä hakupäivänä kello 15. Kussakin haussa voi jättää vain yhden hakemuksen. Yhden paikan säännös koskee kaikkia hakuja. Lisätietoa hauista opintopolku.fi -sivustolta.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalla voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 1. Hakuaika on 7.1. – 20.1.2021.
 2. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 4.6.2021
 3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 16.7.2021 klo 15.00
 4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.00
 5. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 2.8. – 25.8.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 1. Hakuaika on 17.3. – 31.3.2021.
 2. Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 31.5.2021
 3. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 9.7.2021
 4. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 16.7.2021 klo 15.00
 5. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.00
 6. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 2.8. – 25.8.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

Syksyn yhteishaku

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 1. Hakuaika on 1.9. – 15.9.2021.
 2. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 26.11.2021
 3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 3.12.2021 klo 15
 4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy tiistaina 14.12.2021 klo 15.00
 5. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 29.11. – 10.12.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

Miten ylioppilastodistuksella haetaan…

Kuvahaun tulos haulle ylioppilaslakki

ammattikorkeaan?

 • Ammattikorkeakoulujen oma sivusto https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
 • AMK-valintakoe järjestetään kesäkuun alussa ja syksyllä marraskuun lopulla.
 • Todistusvalinnassa (taulukko1) pisteytetään viisi ainetta.
  • Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta.
  • Lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieraat kielet).
  • Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli. Enimmäispistemäärä 198 pistettä. Käytössä kaikilla (AMK) koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.
   Aine Aine / taso L E M C B A
   Äidinkieli 1) 46 41 34 26 18 10
   Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
   Lyhyt 40 35 27 19 13 6
   Vieras/toinen kotimainen kieli 2) Pitkä 46 41 34 26 18 10
   Keskipitkä 38 34 26 18 12 5
   Lyhyt 30 27 21 15 9 3
   Ainereaali tai vieras kieli 3) Fysiikka 30 27 21 15 9 3
   Kemia 30 27 21 15 9 3
   Biologia 30 27 21 15 9 3
   Maantiede 30 27 21 15 9 3
   Terveystieto 30 27 21 15 9 3
   Psykologia 30 27 21 15 9 3
   Filosofia 30 27 21 15 9 3
   Historia 30 27 21 15 9 3
   Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3
   Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
   Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 30 27 21 15 9 3

   Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.
   Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan.
   3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.

   L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

yliopistoon?

Mitä korkeakoulussa voi opiskella?

Miten muuten voi päästä haaveammattiin?

Mistä apua, tietoa ja ideoita lukion jälkeen?

 • Klikkaa tästä päästäksesi Espoon sivustolle.
 • Avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu ovat hyviä vaihtoehtoja kokeilla eri alojen opintoja

Ohessa urapolkuihin ja ammatinvalintaan liittyviä verkkosivuja ja testejä: