Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä. Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Yhteiskuntaopin peruskursseilla opit demokratian peruslähtökohdista, kuten tasa-arvosta, sosiaalisesta vastuusta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mielipiteen vapaudesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta sekä työn ja yrittäjyyden arvostamisesta.

YH01 Politiikkaa ja suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet

Kurssin sisältönä on poliittinen päätöksenteko, yhteiskunnan rakenne, oikeusvaltion periaatteet, hyvinvointi ja tasa-arvo, valta ja vaikuttaminen.

YH02 Talousjärjestelmän rakenne ja taloudellinen toiminta

Kurssin sisältöjä ovat mm. kansantalouden perusteet, säästäminen ja sijoittaminen, pankkien toiminta, markkinat, verotus kansainvälinen kauppa, talouspolitiikka, talouskasvu ja sen mittaaminen sekä yritystoiminta.
Yrittäjyystiedon opintokokonaisuuteen laskettava kurssi

YH03 Euroopan unioni ja kansainvälinen politiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Kurssin sisältönä on Euroopan unionin historia ja toiminta, ihmisoikeudet, kansainväliset järjestöt, Euroopan keskuspankki ja rahapolitiikka, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteet ja globalisaatio

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Mikäli laki tai yhteiskuntaopin kirjoittaminen ylioppilaskokeissa kiinnostavat, kannattaa harkita yhteiskuntaopin syventävää kurssia.

YH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssia suositellaan kaikille lukiolaisille. Tällä kurssilla opit ne asiat, jotka jokaisen pitäisi tietää Suomen lainsäädännöstä. Keskeisiä sisältöjä ovat suomalainen oikeusjärjestys, rikokset ja rangaistukset, avioliitto ja avoliitto, perintö ja testamentti, työelämän lainsäädäntö, kuluttajan oikeudet sekä lainat.
Yrittäjyystiedon opintokokonaisuuteen laskettava kurssi

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

EYL:ssä on mahdollista suorittaa yrittäjyystiedon opintokokonaisuus, johon kuuluvat mm. YH02 ja YH04 kurssien lisäksi YH05 ja YH09. Diplomista ja opintojen aikana opituista taidoista on varmasti hyötyä jatko-opinnoissa ja työelämässä, kenties yrittäjänä!

YH05 / TO01 NY24H-yrittäjyyskurssi

Kurssi järjestetään 24 tuntia kestävänä yökouluna. Kurssilla on kahdenlaisia osallistujia: pienryhmissä yritystä suunnittelevat opiskelijat ja heitä ohjaavat, erikseen valittavat ohjaavat opiskelijat. Leirin tavoitteena on saada opiskelijat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että tiiminsä toiminnasta. Leirillä sovelletaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leirin suoritus on pakollinen osa yrittäjyysopintojen kokonaisuutta.
Yrittäjyystiedon opintokokonaisuuteen laskettava kurssi

YH06 Yhteiskuntaopin kokoava kertauskurssi

Kurssi järjestetään syksyisin 0,5 laajuutena. Kurssi on suunnattu aineen ylioppilaskirjoittajille. Kurssin sisältönä on koko lukion oppimäärä. Kurssin rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

YH07 Yhteiskuntaopin kokoava kertauskurssi

Kurssi on suunnattu aineen ylioppilaskirjoittajille. Kurssin sisältönä on koko lukion oppimäärä. Kurssin rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

YH09 / TO03 Global Citizenship and the UN

Tiesitkö, että EYL on YK-koulu? Tällä kurssilla tutustut Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan tutkimalla kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumalla YK-kokouksien simulaatioihin englanniksi ja suomeksi. Kurssilla tehdään tiiviisti yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa (Maailman parhaat uutiset ja PowerTalk-roolipeli) ja järjestetään vierasluentoja sekä vierailuja (mm. eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt kuten UN Women). Kurssin aikana pääset myös suunnittelemaan YK päivää lukiossamme ja ideoimaan kummilapsitoimintaa sekä hyväntekeväisyystempauksia. Tälle kurssille osallistuneiden joukosta valikoidaan ansioituneimmat opiskelijat, jotka saavat kunnian osallistua EYL:n delegaationa vuosittain New Yorkissa pidettävään Malli YK-konferenssiin (NHSMUN). Kurssin aikana suoritetaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe, johon kuuluu laaja yksin tai pareittain tehtävä projektityö YK:n teemoista ja josta saa erillisen Suomen YK-liiton antaman diplomin.
Yrittäjyystiedon opintokokonaisuuteen laskettava kurssi

TO01 Sivistyneeksi kansalaiseksi -kurssi

Kerrankin kurssi, joka on täysin ajan hermolla! Kurssilla tarkastellaan kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tarkasteltavat ilmiöt määräytyvät sen mukaan, mikä on ajankohtaista juuri kurssin toteuttamisen aikana. Tavoitteena on oppia seuraamaan mediaa kriittisesti ja kontekstuaalisesti. Kurssin aikana tehtävät työt ovat mediatekstejä – kuten esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai kommentteja.