Uskonto

Katsomusaineita opiskelemalla saat laaja-alaisen uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen. Opetuksessa perehdymme uskontojen ja katsomusten monimuotoisuuteen tarkastellen niitä osana sekä kulttuuria ja yhteiskuntaa että yhteisöjen ja yksilöiden elämää. Opetuksessa risteilemme historian aikajanalla ja ympäri maailmaa tarkastellen monimuotoisia ilmiöitä niin ulkoapäin yleiskäsityksen saaden kuin sukellellen syvemmälle ilmiöiden lähtökohtiin, perusteisiin ja merkityksiin.

Katsomusaineet edistävät uskontojen, katsomusten ja kulttuurien monilukutaitoja, jonka kautta opit ymmärrtämään syvemmin katsomuksiin liittyviä ilmiöitä ja niistä käytävää keskustelua. Katsomusaineiden opiskelu antaa välineitä maailmankatsomuksen rakentamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen, pyhän kunnioittamiseen sekä uskonnollisten ja katsomuksellisten ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen arviointiin. Opetuksessa tarkastelemme uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista tutustuen niiden kieleen, symboliikkaan, historiaan, tapoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

Uskonnon opintoihin kuuluu kaksi pakollista ja neljä syventävää kurssia. Kaikkien täytyy suorittaa kaksi ensimmäistä kurssia, jotka ovat pakollisia. Uskonnon opinnoista kiinnostuneita suosittelemme suorittamaan ensimmäisenä vuonna pakollisen 1-kurssin ja syventävän 3-kurssin, jotka täydentävät sisällöllisesti toisiaan. Toisena vuonna suosittelemme ottamaan pakollisen 2-kurssin ja syventävän 4-kurssin ja abivuonna syventävät kurssit 5 ja 6.  

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Ensimmäisellä uskonnon kurssilla tutustumme uskontoon ilmiönä ja sen määrittelyn vaikeuteen siitäkin huolimatta, että useimmiten selvästi tunnistamme uskonnollisuuden, kun sen kohtaamme. Tavoitteena on saada haltuun katsomuksien luonne ja monimuotoisuus. Kurssilla tarkastelemme juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia niin historiallisesta kuin nykyajan näkökulmasta sekä nykyajan uskonnollisuutta ja uskonnottomuutta.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Toisella uskonnon kurssilla hyppäämme kristinuskon maailmaan liikkuen niin historian aikajanalla kuin maapallon ympärikin. Kurssilla opit tuntemaan kristinuskon historian ja kristikunnan monimuotoisuuden sekä miltä kristillisyys näyttää eri puolilla maailmaa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla opit tuntemaan kauko-idässä, Kiinassa, Intiassa ja Japanissa syntyneitä uskonnollisia perinteitä ja niiden vaikutuksia. Lisäksi tutustumme luonnonuskontojen, vodoun sekä uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Kurssi sopii todella hyvin vieraista kulttuureista kiinnostuneille. Kurssilla teemme runsaasti vierailuja.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomalainen uskonnollisuus on neljännen kurssin teemana, jossa tutkimme uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta niin historiallisesta kuin nykyajan näkökulmasta. Erilaiset uskonnolliset ja uskonnottomat katsomukset näkyvät Suomessa politiikassa, taloudessa, työelämässä, koulutuksessa, urheilussa ja tapakulttuurissa, joiden ymmärtämiseen saat tämän kurssin aikana tietoja ja taitoja.

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Tämä kurssi johdattaa tuntemaan uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin kiehtovaa suhdetta. Kurssilla perehdytään myös uskonnon tutkimuksen monipuoliseen maailmaan sekä uskonnon merkitykseen suomalaisessa kulttuuriperinteessä. Pääset myös itse vaikuttamaan kurssin painotuksiin. Taiteen sisältöjä ovat mm. kuvataide, arkkitehtuuri, esittävä taide, musiikki ja kirjallisuus sekä populaarikulttuurissa elokuvat, sarjakuvat, pelit ja popmusiikki.

UE06 Uskonnot ja media

Viimeinen syventävä kurssi käsittelee ajankohtaista uskonnon ja median suhdetta toisiina. Kurssilla harjoittelemme arvioimaan, tulkitsemaan, analysoimaan ja ymmärtämään uskontoon liittyviä mediasisältöjä. Suhde on kaksisunntainen uskontojen tuottaessa omia media-ainestoja, kun taas media käsittelee ja hyödyntää uskontoja. Kurssin sisältöjä ovat mm. uskonnon ja median suhde, monilukutaito ja media-analyysi, katsomukset mediassa käyttäjinä ja kerronnan kohteena sekä median etiikka.

Muiden uskontojen (kuten islamin ja ortodoksin) ja elämänkatsomustiedon opetuksen ajankohdat ja kurssikuvaukset löydät Wilmasta kurssitarjottimen kohdasta “SUKO: Oman uskonnon opetus lukio lv 19-20”