Tietotekniikka

Tietotekniikan peruskursseilla (AT01 ja AT02) pääset varmistamaan, että osaat käyttää tietokonetta työvälineenä opiskeluissasi. Näiden kurssien materiaalina toimivat yleensä itseopiskelumateriaalit ja kurssit suoritetaan pääsääntöisesti itseopiskeluna. Tämän lisäksi sinulle tarjotaan mahdollista perehtyä pelien ja sovellusten kehittämiseen jonkin kehitysympäristön (esim. Unityn) avulla, jolloin pääset luomaan itse sovelluksia ja pelejä sekä tietokoneille, että mobiililaitteille. Lisäksi tarjoamme tukea erilaisten korkeakoulukurssien itsenäiseen suorittamiseen (esim. Helsingin yliopiston ohjelmointi-, tekoäly- ja tietoturvakurssit). Jos olet kiinnostunut enemmän tietoturva-alasta, Espoon yhteiseltä tarjottimelta voit valita opintoihisi myös eettistä hakkerointia (EET1). Kurssin toisena opettajana on EYL:n tietotekniikan opettaja, jolta voit tiedustella lisää kurssista.

EO01 DIGIESPOO

Kaikissa Espoon lukioissa lukion aloittaville tarjotaan digikansalaisen kurssi. Kurssilla pyritään varmistamaan, että sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot lukio-opinnoissa käytettävien oppimisympäristöjen ja digitaalisten työvälineiden käyttöön. Lisäksi pääset tutustumaan digitaalisten kokeiden alustaan Abittiin. Kurssin sisältöjä ovat mm.:

 • päätelaitteen hallinta
 • ohjelmistot ja päivitykset, erityisesti Libre Office, Abitti
 • muistiinpanot ja esitykset
 • oppimisalustat ja pilvipalvelut
 • tallentaminen ja jakaminen
 • verkko
 • tietoturva ja nettihuijaukset
 • netiketti
 • tekijänoikeudet
 • verkko-ostaminen
 • laskimen käyttö
 • 10-sormijärjestelmä

Soveltavat ja koulukohtaiset kurssit

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssien lopputyöt tulee palauttaa pyydetyssä aikataulussa tai kurssit voidaan arvioida K-merkinnällä.

AT01 Työvälineet I

Kurssilla perehdytään tietokoneen toiminnan perusteisiin, internetin toiminnan ja tietoturvan perusteisiin sekä varmistetaan toimisto-ohjelmien perustaitoja, painottuen erityisesti ylioppilastutkinnossa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. Kurssin tavoitteena on, että kurssin suorittanut opiskelija

 • tuntee tietokoneen rakenteen ja ymmärtää eri komponenttien vaikutuksen tietokoneen toimintaan
 • ymmärtää tietoturvan peruskäsitteet ja tietokoneen normaalissa käytössä huomioon otettavat tietoturvaan vaikuttavat tekijät
 • osaa tunnistaa yleisimmät tietoturvauhkat Internetissä ja tuntee Internetissä toimiessaan lain suomat oikeutensa sekä tuntee laillisen toiminnan rajat
 • tuntee yleisimpien toimisto-ohjelmien käyttötarkoituksen ja hallitsee perustoiminnot.
 • osaa digitaalisissa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavien tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien perustoiminnot

Sisältöalueita voidaan painottaa opettajan harkinnan mukaan. Kurssi voidaan lukea suoritetuksi lukioaikana suoritetulla Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskuksen (TIEKE) Tietokoneen@-ajokortin suoritustodistuksella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

AT02 Työvälineet II

Kurssilla syvennetään tietokoneen käyttötaitoja, tutustutaan uusiin hyötyohjelmiin sekä syvennetään perusohjelmien käyttötaitoja. Kurssin tavoitteena on, että kurssin suorittanut opiskelija

 • hallitsee taulukkolaskennan perustaidot
 • hallitsee esitysgrafiikkaohjelman perustaidot
 • ymmärtää tietokannan toiminnan perusteet ja tunnistaa sovelluskohteita
 • ymmärtää sähköisen kuvanmuodostuksen perusteet ja hallitsee yleisimmät kuvankäsittelytehtävät
 • tuntee langattomien viestintävälineiden toiminnan perusteita.
 • kykenee tuottamaan digitaalisessa ylioppilaskirjtoiuksissa vastauksensa tueksi esimerkiksi piirroksia ja kaavioita.

Sisältöalueita voidaan painottaa opettajan harkinnan mukaan. Kurssi voidaan lukea suoritetuksi lukioaikana suoritetulla Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskuksen (TIEKE) Tietokoneen A-ajokortin suoritustodistuksella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

AT03/ TO02 Pelinteko

Kurssilla opiskelijat pääsevät toteuttamaan oman pelin hyödyntäen jotain valmista pelintekoympäristöä (esimerkiksi Unity). Tavoitteet:

 • Opiskelijat saavat toteutettua oman pelin.
 • Opiskelijat tutustuvat ohjelmointiin ja johonkin ohjelmointikieleen.
 • Opiskelijat tutustuvat tietokoneohjelman toteutusprosessiin.

Varsinaisia esitietoja kurssilla ei vaadita. Ohjelmointikokemuksesta tai kotisivujen tekemisestä ( esimerkiksi HTML-kieltä kirjoittamalla ) on varmasti etua, mutta kurssi on tarkoitettu myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. Kurssi koostuu oman pelin toteutuksesta. Oma peli pyritään rakentamaan käyttämällä jonkin ympäristön tarjoamia valmiita malleja sekä mahdollisia tutoriaaleja.

AT04 (nykyisin koodilla AT06) Mobiilisovelluksen teko

Kurssilla opiskelijat pääsevät toteuttamaan oman pelin tai sovelluksen mobiililaitteelle hyödyntäen jotain valmista pelintekoympäristöä (esimerkiksi Unity). Tavoitteet

 • Opiskelijat saavat toteutettua oman sovelluksen mobiililaitteelle.
 • Opiskelijat tutustuvat ohjelmointiin.
 • Opiskelijat tutustuvat mobiilisovelluksen toteutusprosessiin.

Varsinaisia esitietoja kurssilla ei vaadita. Ohjelmointikokemuksesta, pelintekokurssista (esim. TO02-atk) tai kotisivujen tekemisestä ( esimerkiksi HTML-kieltä kirjoittamalla ) on varmasti etua, mutta kurssi on tarkoitettu myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. Kurssi koostuu oman sovelluksen toteutuksesta työpajatyylisesti. Oma sovellus pyritään rakentamaan käyttämällä jonkin ympäristön tarjoamia valmiita malleja sekä mahdollisia tutoriaaleja.