Musiikki

Lukion musiikin opetuksessa opiskelijat saavat tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, ryhmätoimintaan, musiikillisten taitojen kehittämiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Musiikillinen toiminta kehittää myös luovan ja kriittisen ajattelun taitoja. 2019-20 musiikin kurssit järjestetään yhteistyössä Viherlaakson lukion kanssa.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

MU01 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02 Moniääninen Suomi *

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

* Opiskelija voi valita MU02 tai KU02 kurssin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU03 Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Yhdeksi syventymiskohteeksi on valittu kuubalainen musiikki. Kurssilla perehdytään kuubalaiseen rytmiikkaan sekä rytmisoittimiin. Muut syventymiskohteet valitaan kurssikohtaisesti. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

 HUOM! Soveltavat musiikin kurssit ovat pääsääntöisesti valittavissa Viherlaakson lukion tarjottimelta. 

MU05 Bändikurssi

2.jakso 4.palkki (eyl:n tarjottimella)

Kurssille voivat osallistua kaikki yhtyesoitosta ja -laulusta kiinnostuneet. Soiton perusteet on hyvä olla hallussa. Kurssilla voi keskittyä yhden tai useamman instrumentin soittamiseen tai laulamiseen. Ohjelmisto on pääosin opiskelijoiden yhdessä valitsemaa. Bändikurssi valmistelee kurssin aikana useamman esitettävän numeron koulun juhliin tulevan vuoden aikana. Musiikkiesityksiä harjoitellaan lähempänä esityksiä muutamana kertana, jotka sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU06 Kitaransoiton kurssi

Opetellaan laulujen säestämisen alkeet. Harjoitellaan sointumerkeistä ja tabulatuureista soittamista. Tutustutaan kitaran rakenteeseen ja kitaratyyppeihin. Musisoidessa käytettävä ohjelmisto koostuu erityylisistä kappaleista. Aikaisempaa soittotaitoa tai nuottien tuntemusta ei edellytetä. Kurssilla pääsee tutustumaan myös ukuleleen ja guitaleleen.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

MU07 Musiikkiteknologian kurssi

Tällä kurssilla opetellaan tekemään omaa musiikkia; rytmejä, melodioita, harmonioita, taustoja – siis omia biisejä. Kurssi on tarkoitettu kaikille omaehtoisen musiikin tekemisestä kiinnostuneille ilman aiempia musiikillisia tietoja tai taitoja. Enimmäkseen työskennellään koulun mac-tietokoneilla, mutta myös oma kannettava tietokone, tabletti / iPad voivat olla käytössä. Musiikkia luodaan valitsemalla sekvensseri-ohjelmaan valmiita rytmi-, melodia- ja instrumenttilooppeja tai soittamalla itse koskettimistolla valitut soundit. Mahdollisuuksia on monia. Kurssilla käytettäviä ohjelmia ovat esimerkiksi Garageband, Ableton, JamStudio, SongMaker, Launchpad, FL-studio ja Audiotool. Kurssilla voidaan toteuttaa monimediainen yksilö- tai ryhmätyöprojekti, jossa käytetään eri medioita, esim. kuvamateriaalia (still-/videokuva), äänimaailmoja (musiikkia, efektejä) ja tekstiä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

MU08 Kuoro

Kuorossa kehitetään omaa äänenkäyttöä ja laulamisen varmuutta. Kuoro kokoontuu harjoittelemaan maanantaisin klo 14.35-15:20 musiikinluokassa. Harjoituksissa valmistellaan yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa esitettäväksi koulun erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Kuorosta saa suoritusmerkinnän, kun osallistuu harjoituksiin ja esityksiin yhden lukuvuoden ajan.

MU10 Tansseja ja rytmejä Karibialta

Kurssilla tutustututaan mm. kuubalaisiin tanssilajeihin – salsaan, soniin, rumbaan ja reggaetoniin sekä eri tanssilajien rytmiikkaan. Kurssilla opetellaan tanssiaskelia, kehonkäyttöä sekä rytmejä. Kurssille osallistuminen ei edellyttä aiempaa tanssitaustaa. Tunnit pidetään joogasalissa. Vaatetus liikuntatunnin mukaisesti.

Etäopetus jatkuu Espoon lukioissa talviloman jälkeen!

Päivitys 26.2.2021 Espoon lukiot jatkavat muiden pääkaupunkiseudun lukioiden kanssa etäopetusta talviloman jälkeen. Valtioneuvoston linjausten jälkeen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti lukiolaisten jatkavan opiskelua kotona 1.3.2021-28.3.2021. Espoon yhteislyseossa jatk
Lue lisää
Kuvassa tanssipari harjoittelee liikettä toisiaan kädestä pitäen kasvot vastakkain.

Koronavuoden wanhojen tansseihin valmistaudutaan etänä!

Vuonna 2021 olisi wanhojen tansseja pitänyt tanssia perinteiden mukaan 14 päivä helmikuuta, niin kuin edellisinäkin vuosina ollaan tehty. Kuitenkin valitettavasti penkkaritkin jouduttiin perumaan, eikä wanhojen tanssejakaan ollut mahdollista järjestää corona-viruksen takia. Tulevasta
Lue lisää
Kuvakaappaus vierailijoista ja osallistujista

Englannin yliopisto-opiskelijoita vieraana English Clubissa

Helsingin yliopiston englantilaisen filologian opiskelijat Sampsa Granström ja EYL:n alumni Julia Juvonen vierailivat ENA20 English Clubin tunnilla perjantaina 12.2.2021. He kertoivat opinnoistaan ja vastailivat opiskelijoidemme kysymyksiin muun muassa siitä, minkälaista englannin opi
Lue lisää
Tytöt seisovat lähekkäin hiekkarannalla.

Vaihto-oppilas Helen nautti Eylin hyvästä ilmapiiristä ja oppi käyttämään sähköisiä oppimisympäristöjä

Hei!  I’m Helen Hansen, the exchange student you may have heard of.  I am 15 years old and half Polish, half German, but I live in Bremen, Germany. I came here at the end of August and joined classes at EYL until the Christmas holidays.  One thing I was surprised about was the q
Lue lisää