Matematiikka

Meillä pääset opiskelemaan matematiikkaa ryhmässä ja yksilölliseen tahtiin flipped classroom-metodin avulla! Monipuolisten harjoitusten ja työskentelytapojen avulla havaitset, että matematiikka on paljon muutakin kuin laskentoa – matematiikkaa on kaikkialla ympärillämme, joskus vain vähän piilotettuna. Kursseilla työskennellään monipuolisesti harjoitellen argumentaatiota, matematiikan kielentämistä, perustelemista ja erilaisten tilanteiden mallintamista. Usein päätöksenteossa, niin yhteiskunnassa kuin yksilön tasolla, pitää pystyä perustelemaan tehty valinta – esimerkiksi matematiikan työkalujen avulla. Matematiikka on varsinkin ajattelun apuväline.

Meillä sinulla on mahdollisuus edetä omaan, yksilölliseen tahtiisi opettajan tukemana siten, että pystyt käyttämään omasta näkökulmastasi hankaliin asioihin enemmän aikaa ja etenemään helpoissa kohdissa nopeammin. Kurssien aikana kehität oppimaan oppimisen taitojasi, oman osaamisesi arviointia, loogista päättelykykyäsi, opit sinnikkyyttä sekä oman opiskelun merkityksen omalle oppimisellesi.

Matematiikan opinnot tarjoavat hyvän pohjan kaupallisille ja humanistis-yhteiskunnallisille aloille (lyhyt matematiikka) tai teknillis-luonnontieteellisille aloille (pitkä matematiikka). Lyhyessä matematiikassa on esimerkiksi tarjolla kaikille pakollinen talousmatematiikan kurssi sekä kaksi tilastomatematiikan kurssia. Pitkä matematiikka on usein teoreettisempaa ja sen opiskelussa kehität enemmän abstraktia ajatteluasi. Matematiikan opiskelu aloitetaan kaikille yhteisillä kursseilla.

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Sillä on merkittävä tai ratkaiseva rooli muun muassa tieteissä, teknologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuollossa ja turvallisuudessa.

MAY1 Luvut ja lukujonot

jakson aikana. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet
  • vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan
  • saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä
  • osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

MAA18 Tutustuminen laskinohjelmistoihin

Kurssi suoritetaan yhdessä MAY-kurssin kanssa kahden jakson aikana. Kurssilla opetellaan vastaamaan matematiikan ja luonnontieteiden tehtäviin tietokoneen laskinohjelmistojen avulla. Kurssilla keskitytään erityisesti Abitti-koejärjestelmästä löytyviin ohjelmiin. Näitä tullaan jatkossa hyödyntämään niin pitkän kuin lyhyen matematiikan kursseilla ja näillä ohjelmilla on mahdollisuus vastata tehtäviin myös tulevissa digitaalisissa ylioppilaskirjoituksissa.

Uusi teemakurssi ensi keväänä: Luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla!

Pakopelikonkarit Sissi Kangasniemi ja Suvi Järvenpää toteuttavat keväällä 2021 upouuden teemakurssin. Opiskelijat pääsevät kokemaan ja tekemään pakopelejä. Ilmoittaudu mukaan! Kurssi “TO02 Build your own escape room – luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla” alkaa tutustumalla luov
Lue lisää

Matematiikanopettajien job shadowing Bergenissä

Lähdimme kolmen opettajan voimin tutustumaan Erasmus+-ohjelman puitteissa Bergenin Amalie Skram videregående skolen lukioon 2.-6.3.2020. Koulussa on myös ammattikoulu, jossa voi kouluttautua mm. media-, palvelu-, myynti- tai matkailualalle. Koulurakennus on valmistunut 5 vuotta sitten
Lue lisää

Uusi teemakurssi tulossa: Luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla

Pakopelikonkarit Sissi Kangasniemi ja Suvi Järvenpää toteuttavat ensi lukuvuonna upouuden teemakurssin. Opiskelijat pääsevät kokemaan ja tekemään pakopelejä. Ilmoittaudu mukaan! Kurssi “TO02 Build your own escape room – luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla” alk
Lue lisää