Liikunta

EYL:ssa sinun on mahdollista valita monipuolisesti erilaisia liikunnan kursseja. Liikuntakursseilla päästään laskettelemaan, palloilemaan, työskentelemään lukuisissa erilaisissa ympäristöissä tai vaikka treenaamaan aamutuimaan. EYL on poikkeuksellisen liikunnallinen lukio, sillä valittavissa on jopa yli 15 liikunnan kurssia!

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Lukioliikunnan tavoitteena on kehittää opiskelijan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

LI01 Energiaa liikunnasta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen. Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

LI03 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LI04 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Lukiokohtaisten soveltavien kurssien avulla voit tutustua monipuolisesti eri liikunnan lajeihin. Opiskelijalla on mahdollisuus myös saada soveltavia kurssisuorituksia SM-tasoisesta urheilusta. Lisäksi suorittaminen on mahdollista juoksupäiväkirjan pitämisellä sekä juoksutapahtumaan osallistumisella.

LI06 Mailapelikurssi

Kurssin pääsisältönä ovat mailapelit mm. tennis, sulkapallo, padel, pöytätennis ja squash. Kurssilla harjoitellaan lajien perustekniikoita ja syvennetään pelikäsitystä.

LI07 Talviliikuntakurssi

Kurssi toteutetaan viikonloppukurssina jossakin laskettelu/talviliikuntakeskuksessa. Kurssiin sisältyy teoriaosa, jonka sisältönä on rinnekäyttäytyminen, matkajärjestelyt ja varusteet. Kurssin talviliikuntalajeina ovat murtomaahiihto, laskettelu ja lumilautailu.

LI08 Wanhat tanssit kurssi

Toisen vuoden opiskelijoiden perinteinen vanhojen tanssien kurssi, jonka päätteeksi esiinnytään vanhemmille, omalle lukiolle sekä mahdollisesti alakouluille ja vanhusten palvelutalolla. Tavoitteena on oppia monipuolinen tanssitaito salonkitansseissa, hallita oikeat käytöstavat eri tilanteissa sekä opetellaan tanssiaisten järjestämistä.

LI09 Vaelluskurssi

Retkeilyn ja luonnontuntemuksen kurssi. Kurssilla opetellaan erä- ja retkeilytaitoja ja suoritetaan erävaellus Nuuksion kansallispuistossa viikonloppuna yöpyen metsässä.

LI10 Hyvinvointia kuntoilusta

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia ryhmäliikuntamuotoja (mm. grit, body pump, step-aerobic, zumba, spinning) sekä kuontosalityöskentelyä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä viereisen Ladyline kuntokeskuksen kanssa.

LI11 Valtakunnallinen liikuntadiplomikurssi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma), harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyö- ja työskentelytaidoista. Lisäksi arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia liikunnan merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan lukiokoulutuksen aikana. Kurssin suorittamisesta saattaa olla hyötyä jatko-opintopaikkaan hakiessa.

LI12 Kuntosalityöskentelyn kurssi

Kurssilla käydään läpi voimaharjoittelun eri muotoja, tutustutaan eri kuntosaliharjoitteisiin sekä harjoitellaan oman ohjelman laatimista ja sen mukaisesti harjoittelemista.

LI16 Elektronisen urheilun kurssi

Tavoitteena on että opiskelija tutustuu e-urheiluun ilmiönä, harjoittaa taitojaan e-urheilun harrastajana, perehtyy e-urheilun valmennukseen sekä soveltaa kurssilla oppimiaan tietoja ja taitoja e-urheilutapahtuman järjestämiseen.