Historia

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Historian päälinjat kivikaudelta 2000-luvulle. Historian opiskelun yleistajuinen aloituskurssi. Kurssilla keskeisiä sisältöjät ovat mm. korkeakulttuurien synty, antiikin yhteiskunnat, keskiajan Eurooppa, löytöretket, teollistuminen ja moderni yhteiskunta.

HI02 Kansainväliset suhteet

Kansainvälistä politiikkaa 1800-luvulta tähän päivään. Kurssilla keskeisiä asiasisältöjä ovat mm. nationalismin nousu, maailmansodat, kylmä sota, kansainvälisen yhteistyön kehitys ja nykypäivän poliittiset haasteet.

HI03 Itsenäisen Suomen historia

Suomen historian keskeiset vaiheet autonomian ajan alusta nykypäivään. Keskeisiä sisältöjä ovat kansalaisyhteiskunnan synty, sortovuodet, itsenäistyminen ja sisällissota, talvi- ja jatkosota, kylmä sota ja suuri rakennemuutos.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Euroopan kulttuurihistoriaa antiikista nykypäivään. Kurssin sisältöjä ovat: antiikin kulttuuripiiri, keskiajan maailmankuva, uuden ajan murros, tieteellisen maailmankuvan synty, valistus, suuret aatteet ja taiteiden kehityshistoria.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Suomen historian varhaisvaiheet ja Ruotsin vallan aika. Kurssin sisältönä on: Suomen varhaiset kulttuurit, ristiretkiaika, reformaatio ja Kustaa Vaasa, valtataistelut ja nuijasota, Ruotsin suurvalta-aika, hyödyn aikakausi ja siirtyminen Venäjän vallan alaisuuteen.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Euroopan ulkopuoliset kulttuurit ja niiden kohtaaminen. Aiheina ovat: Islamin kulttuuri, Aasian kulttuurit, Intian kulttuuri, Pohjois- ja Etelä Amerikan kulttuurit, Australian ja Oseanian kulttuurit ja Arktiset alueet.

Koulukohtaiset kurssit

HI07 Historian opintojen kokoava kertauskurssi

Kurssi on suunnattu historian aineen ylioppilaskirjoittajille. Kurssin sisältönä on koko lukion oppimäärä ja kurssin rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

HI09 Historian opintojen kokoava kertauskurssi

Kurssi järjestetään syksyisin 0,5 laajuutena. Kurssi on suunnattu historian aineen ylioppilaskirjoittajille. Kurssin sisältönä on koko lukion oppimäärä ja kurssin rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

HI10 Historiamatka Berliiniin

Espoon yhteislyseon lukio järjestää vuosittain historiamatkan Berliiniin yhdessä Leppävaaran lukion kanssa. Kurssille valitaan hakemusten perusteella kymmenkunta opiskelijaa molemmista lukiosta. Kurssille osallistuvat opiskelijat kokoontuvat muutamia kertoja yhteen ennen matkaa syventämään tietojaan Saksan 1900-luvun historiasta. Jokainen opiskelija valmistelee esitelmän natsi-Saksaan, kylmään sotaan tai kylmän sodan jälkeiseen aikaan liittyvästä aiheesta. Matkaa edeltävissä kokoontumisissa katsotaan myös Berliinin historiaan liittyvä elokuva tai dokumentti. Lisäksi opiskelijat saavat luettavakseen opettajien kokoaman lukupaketin Berliinin historiasta.

Berliinissä vierailemme huippumielenkiintoisissa museoissa ja historiallisilla tapahtumapaikoilla. Aikaisempina vuosina olemme vierailleet muun muassa Sachsenhausenin keskitysleirillä, DDR-museossa, Stasi-vankilassa, toisen maailmansodan aikaisissa pommisuojissa ja Checkpoint Charlien Muurimuseossa. Lisäksi olemme tehneet pitkän kävelykierroksen, jolla olemme käyneet muun muassa Itä-Berliinin Alexanderplatzilla, Holokausin muistomerkillä, kirjarovioiden polttopaikalla ja Hitlerin bunkkerin päälle rakennetulla parkkipaikalla. Iltaohjelmastakin yritämme tehdä mahdollisimman mielenkiintoista: menneinä vuosina olemme käyneet esimerkiksi katsomassa Bundesliga-jalkapallo-ottelun Berliinin Olympiastadionilla ja katsomassa Death of Stalin -elokuvan ulkoilmaelokuvateatterissa.

HI11/ TO01 History in English

Kiehtovatko sinua historialliset aiheet kuten Etelä-Afrikan apartheid, orjuus Yhdysvalloissa tai toinen maailmansota? History in English -kurs­sil­la tu­tus­tu­taan maa­il­man­his­to­ri­an va­paus­tais­te­lui­hin teks­tin ja ku­van avul­la eng­lan­nin kie­lel­lä. Ope­tus koos­tuu lu­en­nois­ta, ryh­mä­töis­tä, kes­kus­te­lu­tuo­ki­ois­ta, elokuvista, op­pi­lai­den esi­tel­mis­tä ja ret­kis­tä. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le, jot­ka haluavat syventyä lähihistoriaan ja hioa englanninkielen taitojaan autenttisen materiaalin parissa.