B3-kielet: espanja, kiina, ranska, saksa

EYL:ssä voi opiskella B3-kielenä espanjaa (EAB3), kiinaa (KIB3), ranskaa (RAB3) ja saksaa (SAB3). Tervetuloa laajentamaan maailmankuvaasi, ajattelemaan toisin ja helpottamaan asioiden hoitamista matkoilla! Tiesithän myös, että usean vieraan kielen hallinta on valttikortti kansainvälistyvillä työmarkkinoilla? EYL:n lyhyiden kielten kursseilla on tapana laittaa oppi käytäntöön opintomatkoilla kohdekielisiin maihin. Tule mukaan!

Kielestä riippumatta ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa, osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä.

1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

3 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Opintomatkoilla pääset kokeilemaan taitojasi aidoissa ympäristöissä. Tartu rohkeasti ainutlaatuiseen mahdollisuuteen päästä ulkomaille harjoittelemaan kieltä! Kurssit toteutuvat joka toinen vuosi.

EAB310 / TO03 Espanjan leirikoulu

Leirikouluvaihdossa pääset tutustumaan espanjalaiseen kulttuuriin ja historiaan viikon mittaisen leirikoulun aikana Segoviassa. Majoitut oman vaihtoparisi perheen luona ja opit espanjaa aidossa ympäristössä. Päivisin käydään upeilla nähtävyyksillä ja vieraillaan esimerkiksi museoissa lähinnä muiden suomalaisten opiskelijoiden kesken, ja virallisen ohjelman ulkopuolella vietät aikaa vaihtoparisi, perheen ja muiden osallistujien kanssa. Majoitat vastaavasti myös espanjalaisen opiskelijan luoksesi viikoksi ja tutustutat hänet suomalaiseen elämään. Kurssi sisältää myös kirjallisia ja suullisia töitä espanjaksi tai englanniksi.

RAB310 / TO03 Kuvataiteen ja ranskan opintomatka

Opinto- ja kulttuurimatkalla tutustut Pariisin tärkeimpiin nähtävyyksiin ja museoihin (esim. Louvre, Musée d’Orsay, Musée du Quai Branly) ja käytät ranskan kieltä esimerkiksi ravintoloissa ja metroasemilla. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä, jossa perehdytään muutamaan merkittävään, ennalta valittuun taideteokseen. Teokset esitellään muulle ryhmälle museoissa paikan päällä. Lisäksi jossain nähtävyyskohteessa luonnostellaan omia piirroksia.

SAB311 / TO03 Deutschland kennenlernen

Tule mukaan kakkosjaksossa (8. palkki; ma + ke) Deutschland kennenlernen -kurssille, jossa tutustumme rennossa ilmapiirissä nimensä mukaisesti Saksaan eri tahojen kautta ja avulla. Pääset tutustumaan mm. saksalaiseen kulttuuriin (musiikki, elokuvat, kirjallisuus yms.), Saksan liike-elämään ja urheiluun. Opit Saksasta toivottavasti uutta myös yleisesti pelien, esitelmien, leffojen ym. avulla. Teemme kurssilla myösmahdollisuuksien mukaan vierailuja Saksaan liittyviin kohteisiin (ainakin Goethe-Instituuttiin). Kurssilla ei käydä kielioppia, vaan käytetään kieltä ja opitaan ehkä jotain uutta siinä sivussa. Tarkoitus on järjestää kurssi, jossa saat ja rohkenet käyttää saksaa. Kurssin osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan kurssin toteutustapaan ja aihepiireihin toiveidensa mukaisesti. Kurssista ei anneta arvosanaa, vaan se arvioidaan joko hyväksytysti tai hylätysti suoritetuksi. Tule rohkeasti mukaan pitämään saksan kielen taitoasi yllä, kaikkien vuositasojen opiskelijat ovat tervetulleita. Willkommen! Lisätietoja Anne Alholta.